Algemene voorwaarden

FeetAffair 16-08-2010

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle artikelen die u terugvindt op de website van Feetaffair.nl

Feetaffair is gevestigd aan de Dennekruid 93, 3068 SG te Rotterdam. Tel. 06-42057327, [email protected] Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer: 50634968. BTW-identificatienummer: NL107593750B01

1. Algemeen

1.1. Feetaffair is een online webshop die (custom made) bruids- party- en gelegenheidsschoenen en accessoires levert aan consumenten.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de website www.feetaffair.nl en op elk tot stand gekomen overeenkomst tussen FeetAffair en consument.
2.2. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand word gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij FeetAffair zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
2.4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch word gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennis genomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3. Overeenkomsten

3.1. Een overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling door de consument via de website www.feetaffair.nl. Feetaffair is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden meegedeeld.
3.2. Na het plaatsen van een bestelling dient u uw gegevens in te voeren en uw bestelling te bevestigen. Daarna ontvangt u een bevestigings e-mail met daarin de betalingsgegevens. Indien u geen e-mail met orderbevestiging heeft ontvangen, dan is uw bestelling niet bij ons binnen gekomen. Wij verzoeken u dan kontakt met ons op te nemen.

4. Prijzen

4.1. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief 19% BTW en exclusief verzendkosten.
4.2. Nadat u een bestelling heeft geplaatst ontvangt u een bevestiging per e-mail met uw besteloverzicht en de totale kosten. De totale kosten zijn inclusief verzendkosten.

5. Verzending

5.1. Voor verzending binnen Nederland vragen wij een bijdrage voor administratie, verpakkings- en portokosten van € 6,75. Bij een bestelling vanaf € 150,- betaalt u geen verzendkosten. Levering buiten Nederland op aanvraag.
5.2. Afhankelijk van de grootte van uw bestelling verstuurt FeetAffair deze in een pakket via TNT Post.
5.3. Alle bestellingen worden in principe binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling aangeboden aan TNT Post.
5.4. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.
5.5. Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. FeetAffair zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

6. Betaling

6.1. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.
Betaling is mogelijk door:
a) Middels overboeking per bank of giro dient de betaling onder vermelding van het ordernummer volledig binnen 7 dagen na orderdatum door FeetAffair te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.

b) Betaling via PayPal Ga naar www.paypal.nl, log in en ga naar ‘Geld overmaken'.
Het e-mailadres waarnaar u het factuurbedrag dient over te maken is [email protected] Vul het factuurbedrag in en ga verder. Nu ziet u uw bedrag en het e-mailadres waarnaar het bedrag wordt overgemaakt. Vul hieronder uw factuurnummer en naam in. Hierna kunt u de betaling bevestigen.

6.2. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van FeetAffair.

7. Retourneren

7.1. FeetAffair streeft ernaar om u een kwalitatief goed product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan [email protected] Mocht het artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan heeft u het recht om binnen 14 werkdagen na ontvangst de bestelling te retourneren. Wij verzoeken u om de retourzending voldoende te frankeren en in originele staat en in originele verpakking, retour te zenden. Meldt u alstublieft vooraf de retourzending per e-mail aan [email protected] Als het artikel zichtbaar is gedragen, bijvoorbeeld zolen waarop gelopen is, of anderszins, dan neemt FeetAffair het artikel niet terug. Zodra de retourzending door ons is ontvangen, gecontroleerd en goed is bevonden zullen wij het aankoopbedrag, dus exclusief verzendkosten, binnen 7 dagen op uw rekening overmaken. U draagt zelf voor de kosten van het retourneren van de artikelen. U dient rekening te houden met eventuele kleur en/of maatverschillen.

8. Ruilen

8.1. Wilt u het artikel ruilen voor een andere maat, dan verzoeken wij u dit binnen 7 dagen na ontvangst per e-mail te melden aan [email protected] Wij zullen dan voor u nagaan of het artikel nog voorradig is. Indien het artikel nog op voorraad is, stuurt u de retourzending voldoende gefrankeerd en in originele staat, na ontvangst binnen 7 dagen aan ons adres. Bij ontvangst van het te ruilen artikel, ruilen wij het artikel om en sturen het zonder verdere verzendkosten aan u retour. Wij zullen de artikelen niet ruilen indien zij niet meer in originele staat zijn, aldus:
- Als het artikel zichtbaar is gedragen, bijvoorbeeld zolen waarop gelopen is, of anderszins;
- Het artikel niet meer voorzien is van de originele verpakking.
8.2. Artikelen in de uitverkoop kunnen niet geruild worden.
8.3. De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd.

9. Voorraad

9.1. Wij doen ons uiterste best om onze website zo actueel mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat er onverhoopt een artikel niet meer leverbaar is. Indien een artikel niet voorradig is kunt u een bestelling plaatsen op [email protected] , wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op voor de verwachte levertijd.

10. Klachten of vragen

10.1. FeetAffair staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de op de website vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleur- en maatverschillen. Garantie dekt geen oneigenlijk gebruik, scheuren, normale gebruiksslijtage of schade door verkeert gebruik van de producten. Mocht u vragen of klachten hebben over de producten dan wordt FeetAffair hier bij voorkeur per e-mail van op de hoogte gebracht. Wij streven er naar uw probleem zo snel mogelijk op te lossen doch uiterlijk binnen 30 dagen na het indienen van uw klacht.
10.2. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt. Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen, doch uiterlijk binnen 30 dagen af te handelen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

11. Aansprakelijkheid

11.1. De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. FeetAffair is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
11.2. FeetAffair kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele kleurafwijkingen ten opzichte van beeldschermweergave.
11.3. FeetAffair is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door TNT Post.

12. Overmacht

12.1. FeetAffair is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop FeetAffair geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor FeetAffair niet in staat is haar verplichtingen na te komen. In geval van overmacht is FeetAffair gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel de levering op te schorten zonder dat FeetAffair gehouden is tot enige schadevergoeding.

13. Privacy

13.1. Persoonsgegevens van onze klanten worden nooit aan derden ter beschikking gesteld zonder nadrukkelijke toestemming van de klant. FeetAffair gebruikt klantgegevens alleen ten behoeve van het verwerken van de bestellingen en de betalingen.

14. Copyright

14.1. Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding is FeetAffair genoodzaakt juridische stappen te ondernemen.

15. Toepasselijk recht

15.1. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist FeetAffair. Alle rechten voorbehouden.
15.2. Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit voort mogen vloeien is het Nederlands recht van toepassing.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »